「Xổ Số Sóc Trăng」Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét các trường hợp đặc biệt

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:Baccarat trực tuyến

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân...

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-lan-thu-15-xem-xet-cac-truong-hop-d...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-lan-thu-15-xem-xet-cac-truong-hop-dac-biet-1779486.tpo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét những nội dung để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu dự hội nghị Trung ương 15

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc hội nghị